Tickets

Een optische revolutie

Wereldwijd zijn er van de Vlaamse Meester Jan van Eyck slechts een twintigtal werken bewaard. Zeer uitzonderlijk reist zeker de helft daarvan in 2020 naar Gent, voor de tentoonstelling ‘Van Eyck. Een optische revolutie’ in het Museum voor Schone Kunsten Gent (MSK). Het wordt een niet te missen krachttoer die de wereld van Van Eyck en zijn revolutionaire blik tastbaarder maakt dan ooit.

Once in a lifetime

“Van Eyck. een optische revolutie” wordt een absolute unieke ervaring. Centraal in de tentoonstelling staan de buitenluiken van ‘De Aanbidding van het Lam Gods’. Deze werden van 2012 tot 2016 in het MSK gerestaureerd door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, en keren in 2020 hoogst uitzonderlijk naar het museum terug. De 8 panelen werden immers nog nooit in een tentoonstelling getoond. Bovendien worden ze nu voor het eerst in de geschiedenis samengebracht met andere werken door Jan van Eyck en zijn atelier.

Om Van Eycks optische revolutie tastbaar te maken, zullen zijn schilderijen naast werken van zijn meest getalenteerde tijdgenoten uit Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje geplaatst worden. ‘Van Eyck. Een optische revolutie’ wordt daarom een niet te missen ‘once in a lifetime’ ervaring, en de opener van het themajaar Van Eyck in 2020 in Gent.

Het hoogtepunt van de laatmiddeleeuwse kunst

Van Eyck stak uit boven zijn tijdgenoten en ontketende een optische revolutie. Met zijn weergaloze techniek, wetenschappelijke kennis en ongeëvenaarde observatievermogen tilde hij de olieverfschilderkunst tot ongekende hoogten en bepaalde de verdere koers van de Westerse schilderkunst. Nooit eerder had een schilder de realiteit zo tastbaar gemaakt, met portretten waarbij enkel de adem ontbreekt en landschappen die de wereld in al haar facetten tonen. Van Eyck zoomt in op de kleinste details en zoomt dan weer uit bij zijn onvergetelijke panorama’s.

In zijn meesterwerk ‘De Aanbidding van het Lam Gods’ (1432, Sint-Baafskathedraal, Gent) komen al die onderdelen samen. Centraal in de tentoonstelling staat de restauratie van de buitenluiken van ‘De Aanbidding van het Lam Gods’, uitgevoerd door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) en gestart in 2012 in het MSK. De bezoekers zullen het spectaculaire resultaat van dichtbij kunnen bewonderen. Bovendien worden de panelen voor het eerst ooit samengebracht met andere werken door de Vlaamse Meester en zijn atelier.

In gesprek met Van Eycks tijdgenoten

Om Van Eycks optische revolutie tastbaar te maken zullen zijn schilderijen naast de werken van zijn meest getalenteerde tijdgenoten uit Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje geplaatst worden. Ook zij bewogen zich in de hoogste kringen en kregen prestigieuze opdrachten. De tentoonstelling zoomt daarom in op de artistieke raakpunten en verschillen. Op deze manier duiken we dieper in de historische context waarin deze kunstwerken gemaakt werden.

‘Van Eyck. Een optische revolutie’ ontrafelt de mythes over de kunstenaar en zet zijn techniek, zijn oeuvre en zijn invloed in een nieuw perspectief. De tentoonstelling wil de bezoekers een gevoel van bewondering ontlokken dat vergelijkbaar is met wat tijdgenoten ervoeren toen ze zijn kunst voor het eerst zagen.

Een tip van de sluier…

De tentoonstelling in 2020 brengt zo’n 80 laatmiddeleeuwse topwerken naar Gent. Schilderkunst, miniatuurkunst, sculptuur en tekeningen worden naast en tegenover elkaar geplaatst, om de middeleeuwse wereld van Van Eyck tot leven te brengen. Daarvoor werkt het MSK samen met (inter)nationale partners. We lichten hier al een tipje van de sluier, met enkele in het oog springende bruiklenen. Hou de komende maanden vooral de website in het oog voor meer nieuws!

Organisatie en samenwerking

Deze tentoonstelling is mogelijk door de nauwe samenwerking met: Stad Gent, De Kerkfabriek Sint-Baafskathedraal, Toerisme Vlaanderen, De Vlaamse Gemeenschap – Departement Cultuur, Jeugd & Media, De Vakgroep Kunstwetenschappen UGent, Het Henri Pirenne Instituut voor Middeleeuwse Studies van de UGent & Het Koninklijk Instituut voor het Kunstenpatrimonium (KIK-IRPA).

Wetenschappelijk comité
Till-Holger Borchert (Directeur Stedelijke Musea Brugge)
Jan Dumolyn (UGent)
Maximiliaan Martens (UGent)

Projectleiding
Johan De Smet

Tentoonstellingscoördinatie
Frederica Van Dam
Matthias Depoorter