Menu
Tickets

Uitzonderlijke restauraties

Een groot aantal musea stellen voor de tentoonstelling uitzonderlijke bruiklenen ter beschikking. En het is van belang dat deze bruiklenen in de best mogelijke conditie naar Gent reizen. Om die reden hebben sommige musea van de gelegenheid gebruikgemaakt om conservatie- en/of restauratiebehandelingen uit te voeren.

Het resultaat is dat het publiek dit jaar in het MSK de primeur krijgt om, naast de gerestaureerde buitenluiken van ‘De Aanbidding van het Lam Gods’, verschillende andere meesterwerken voor het eerst in hun oorspronkelijke fonkelende toestand te zien. Net zoals alleen Van Eycks tijdgenoten ze konden bewonderen.

Portret van Baudouin de Lannoy

Het meest in het oog springend is ongetwijfeld de restauratie van Jan van Eycks ‘Portret van Baudouin de Lannoy’. Een bruikleen uit de befaamde Gemäldegalerie in Berlijn. Dit topwerk onderging een restauratiebehandeling in Berlijn. En het verbluffende resultaat van deze restauratie zal voor het eerst te zien zijn op de tentoonstelling.

Getijdenboek van Turijn-Milaan

Ook het prestigieuze ‘Getijdenboek van Turijn-Milaan’, waarvan enkele folio’s met miniaturen aan Jan van Eyck worden toegeschreven, onderging een behandeling. Tijdens deze behandeling worden de band en binding van het boek gerestaureerd en geconsolideerd.

Portret van een man

Na de beslissing om het ‘Portret van een man (Léal souvenir of Tymotheos)’ uitzonderlijk in bruikleen te geven aan het MSK, heeft de National Gallery er ook voor gekozen om het werk te laten restaureren. Door het verwijderen van het vergeelde vernis schittert het schilderij opnieuw zoals in de tijd van Jan van Eyck.

Doe een gift en word peter/meter van je favoriete kunstwerk

De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan ‘Van Eyck. Een optische revolutie’. De giften vanaf 40 euro per jaar aan de Stichting geven aanleiding tot een belastingsvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB).

Stort op de culturele mecenaatsrekening Museum voor Schone Kunsten, beheerd bij de Koning Boudewijnstichting, op rekening BE10 0000 0000 0404 met BIC BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting met gestructureerde mededeling 129/1029/00031.

Wens je jouw steun liever over een jaar te spreiden? Dan is ook een maandelijkse opdracht op hetzelfde rekeningnummer mogelijk. Iedere gift, klein of groot, is meer dan welkom. Schenk je 500 euro dan word je vereeuwigd als Zilveren Mecenas, Gouden Mecenassen schenken 1.500 euro.

Interesse om zilveren of gouden mecenas te worden? Meld je aan voor de fondsenwervingsavond waar je tijdens een blik achter de schermen ontdekt waarvoor jouw gift wordt aangewend.

Doe een gift